Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

OZNAMY


Vážené matičiarky, vážení matičiari,
výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2014 v Trnave prijal uznesenie, ktorým presúva konanie celoslovenského snemu MS na rok 2015. Pôvodným termínom konania snemu MS, bola 2. polovica roka 2014. Presný termín konania snemu MS v roku 2015 vám v predstihu  oznámime na webovej stránke MS.

PhDr. Martin Fejko
riaditeľ ČÚ MS

 

 


 

Aktuálne informácie Matice slovenskej

Výzva k návrhom na zvolanie mimoriadneho VZ MS

V plnom rozsahu sa stotožňujeme s vyhlásením KRMS v Prešove a pripájame sa k tejto výzve.
My, matičiari z okresu LEVICE, dôrazne odsudzujeme pokusy niektorých KR MS o zvolanie mimoriadneho VZ MS.
Domnievame sa ,že tieto iniciatívy sú pr ...


 

Referendum o ochrane rodiny

ilustračný obrázok

www.alianciazarodinu.sk
 
„Celé dejiny sú v službách ducha, alebo inými slovami, pôsobia a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napríklad náboženstvo a štát, umenie a veda. Prostredníctvom tohto všetkého sa má ľudský rod stále viac a via ...


 

Matičiari z Galanty sa chcú vysporiadať s predstaviteľmi PDSI v Matici

 
Okresná rada Matice slovenskej v Galante prijala na svojom zasadnutí ešte v roku 2014 toto stanovisku:
Odmieta návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia MS ako neopodstatnené. Matica slovenská má riadne zvolené orgány, ktoré ...


 

Stanovisko Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja

Vyhlásenie k návrhom na mimoriadne VZ MS

Krajská rada Matice slovenskej Trnavského kraja
vyslovuje poďakovanie všetkým predstaviteľom MS, ktorí vyvinuli a vyvíjajú  maximálne úsilie o prijatie  reštrukturalizačných  a operatívnych ...


 

Vyjadrenie záujmového Divadelného odboru MS - odmietnutie mimoriadneho VZ


DIVADELNÝ ODBOR MS, NÁBREŽIE A. STODOLU 1918,   031 01  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 
Vec: Vyhlásenie

na vedomie: Tit.
Matica slovenská
Výbor MS
sekretariát predsedu a správcu
Mudroňova 1
036 52   MARTI ...


 

Drahoslava Machalu pochovali na Národnom cintoríne v Martine


Martin 12. januára (TASR) – Spisovateľa a novinára Drahoslava Machalu dnes pochovali na Národnom cintoríne v Martine.
Spisovateľ a novinár Drahoslav Machala zomrel 1. januára 2015 v Bratislave.
 
„Pánboh to tak chcel a Drahoš ...


 

Ministerstvo kultúry potvrdilo tri podania Matice slovenskej

 
Ministerstvo kultúry SR (MK SR) potvrdilo, že všetky skutočnosti, na ktoré Matica slovenská svojim podnetom upozornila, boli v rozpore so zákonom o štátnom jazyku.
Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS) zaslalo MK SR ...


 

Plán hlavných podujatí Matice slovenskej v roku 2015 – Roku Ľudovíta Štúra (200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra)

 
JANUÁR
Výročie vzniku SR (1. január)
70. výročie druhého oslobodenia Košíc spod maďarskej okupácie
Historické prednášky
miesto konania: Košice
dátum: 22. 1.
garant: Dom MS Košice
 
100. výročie ú ...


 

Hlavné smery rozvoja agrosektora a rurálnej politiky Slovenska

ilustračný obrázok

 
Národohospodársky odbor MS v spolupráci so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska

pripravili a vydali vedeckú monografiu  pod názvom
Hlavné smery rozvoja agrosektora a rurálnej politiky ...


 

Vyhlásenie k návrhom na mimoriadne VZ MS

 
Krajská rada Matice slovenskej Prešovského kraja jednoznačne odmieta všetky návrhy na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia MS. Skutočným dôvodom týchto iniciatív je neschopnosť niektorých bývalých funkcionárov MS prijať výsledky volieb ...


 

Celoslovenské súťaže

Propozície súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

11. 12. 2014 - 15. 4. 2015

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva, je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v ...


 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice ...


 

PRO SLAVIS 2014 - vyhodnotenie súťaže

21. 1. – 30. 9. 2014
PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a škols ...


 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková8548159

Úvodná stránka