Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj – uskutoční sa

Výstava Čaro slovenského ornamentu akademického maliara a ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelničáka – Žiar nad Hronom

ilustračný obrázok

23. 4. – 18. 5. 2014
MO MS v Žiari nad Hronom v spolupráci s MsKC a POS Žiar nad Hronom, Etnografickým múzeom Humno v Košiciach vás pozývajú na výstavu Čaro slovenského ornamentu akademického mal ...


 

Poďte s nami „PO STOPÁCH SLOVENSKÉHO FILMU“ – Banská Bystrica

19. 3. – 14. 5. 2014
Mladá Matica pozýva do Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici na Hornú 21.
Podrobnejšie informácie o podujatí v letáku.


 

Akcie MO MS v Brezne

apríl 2014
 
Vážení   matičiari,
MO MS, mladí matičiari a Klub Maroško, Vás oboznamujú s týmito pripravovanými akciami na apríl 2014.

1. 4. o 17.00 – odchádza a ...


 

Banskobystrický kraj – uskutočnilo sa

Ríša fantázie otvorila opäť svoje brány

fotografia z podujatia

Lučenec  2.  4. 2014

Bohovia Zeus, Héra, Afrodita či vládca morí Poseidón našiel v týchto dňoch príbytok v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Postavy z Trójskej vojny, siréna a morské pann ...


 

Výstava fotografií RNDr. Daniely Rapavej v Rimavskej Sobote

fotografia z podujatia

Rimavská Sobota 9. 4. 2014

V Dome Matice slovenskej Rimavská Sobota bola inštalovaná výstava fotografií Život  zblízka autorky RNDr. Daniely Rapavej, pracovníčky Hvezdárne v Rimavskej Sob ...


 

Po stopách slovenského filmu 1

fotografia z podujatia

Banská Bystrica 1. 3. 2014

Kultúra je dôležitým faktorom rozvoja každého národa a umenie má nezastupiteľné miesto v kultivovanej a rozvinutej spoločnosti vo všetkých svojich podobách. Odb ...


 

Valné zhromaždenie v Rimavskej Sobote

fotografia z podujatia

Rimavská Sobota 9. 4. 2014

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa v stredu popoludní  9. apríla 2014 stretli na Valnom zhromaždení, ktoré sa koná pravidelne raz ...


 

Matičná jar s knihou 2014

fotografia z podujatia

Hrušov 11. 3. 2014

Už desaťročia sa traduje spojitosť mesiaca marec s knihou. Určite by sme sa mali s týmto priateľom človeka  stretávať častejšie a nielen v tomto ohraničenom období. Naj ...


 

Šaliansky Maťko pre Banskobystrický kraj – Slovenská Ľupča Vytlačiť
 

7. február 2012

 


Dňa 7. 2. 2012 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči konal 19. ročník krajského "kola celoslovenskej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko 2012. Na súťaži sa zúčastnilo 38 víťazov okresných kôl Banskobystrického kraja v troch kategóriách.
V príjemnom prostredí kinosály MKS hneď na začiatku navodili peknú atmosféru speváčky z DFS Dratvárik a krajské kolo potom slávnostne otvorila riaditeľka DMS v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala súbežne v troch kategóriách pod dohľadom deväťčlennej odbornej poroty, ktorej aj takýmto spôsobom chceme vysloviť poďakovanie, že si našli čas a prišli podporiť a najmä vysoko odborne ohodnotiť deti.
Predsedkyňou poroty v I. kategórii bola Mgr. Marta Čupková, odborníčka na prednes, ktorá po prezentácii žiakov viedla aj metodický seminár pre učiteľov aj rodičov, ktorí prišli s deťmi na súťaž. Adresne sa vyjadrila ku každému prednesu, vyzdvihla pozitíva, ale pripomienkovala aj chyby, aby sa im v ďalších ročníkoch súťažiaci vyhli. Vo veľmi príjemnej atmosfére spolu s deťmi vyhodnotila ich prednes a nechala im priestor na vyjadrenie vlastného názoru na poradie v súťaži. Je zaujímavé, že porota sa zhodla s názormi detí, a tak možno len chváliť súhru a spoločné vnímanie, ku ktorému dospeli.
V I. kategórii sa umiestnili:

  1.  Soňa Fehérpatakyová, ZŠ Slobody Poltár,
  2. Anetka Pitoňáková, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Dominika Vidovičová, ZŠ M. R. Štefánika Žiar nad Hronom.

V II. kategórii pre žiakov 4. a 5. ročníkov ZŠ bola predsedkyňou poroty Mgr. Eva Pršová, PhD., z "Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorá vyzdvihla priebeh a celkovú organizáciu súťaže, ale najmä vysokú úroveň recitátorov v tejto kategórii. Počas súťaže vládla veľmi príjemná atmosféra, ku ktorej sa pochvalne vyjadrovali aj rodičia, ktorí nám, či už osobne, alebo písomne vyjadrili pochvalu za uplynulý deň v Slovenskej Ľupči.
II. kategóriu vyhodnotila porota nasledovne:

  1. Nela Vašová, ZŠ Školská Poltár,
  2. Radka Auxtová, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Slavomír Šmídt, ZŠ Hviezdoslavova Revúca.

 

Predsedom poroty v III. kategórii bol doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD., z Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorý pri vyhodnotení prezentácií žiakov každému z umiestnených individuálne ohodnotil jeho výkon, interpretačné schopnosti a veľmi vhodne odporučil, čo by mali ešte zdokonaliť, aby ich prejav bol čo najlepší. Táto porota sa radila dlho, výkony žiakov boli veľmi vyrovnané, ale nakoniec vyhrali nasledovní žiaci:

  1.  Pavol Ďuriš, Súkromné gymnázium Lučenec,
  2. Paula Kmecová, ZŠ J. A. Komenského Revúca,
  3. Michal Sásik, ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica.

Na záver podujatia sa opäť všetci súťažiaci stretli v kinosále MKS, kde každá porota slávnostne" odovzdala ceny – diplom a krásnu knihu z Vydavateľstva Matice slovenskej svojim víťazom. Krajské kolo uzavrela riaditeľka DMS v Banskej Bystrici, ktorá vyjadrila potešenie nad výkonmi žiakov a vyzdvihla činnosť Matice slovenskej v oblasti uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom záštity takýchto podujatí. Radosť jej spôsobili aj reakcie členov poroty i zúčastnených, ale aj to, že všetci vnímali krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko veľmi pozitívne. Podujatie po všetkých stránkach splnilo štatút krajskej prehliadky. V závere už len dievčatá z Dratvárika zaspievali jedno kolo pesničiek, aby bolo ľahšie do kroku a tým sa krajské kolo v Banskej Bystrici skončilo.
Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu nášho kraja v celoslovenskom kole v Šali.

 

Jana Krížová
riaditeľka DMS v Banskej Bystrici


 
 

Za obsah zodpovedá
Bc. Jana Gavrecká4311465

Úvodná stránka