Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj – uskutoční sa

Pozvánka na hrušovské Dni úcty a vďaky

ilustračný obrázok

Hrušov, 8. - 9. 5. 2015
 


 

Banskobystrický kraj – uskutočnilo sa

„Krehkosti, ktoré sa dotýkajú srdca“ - výstava fotografií autorky Daniely Rapavej

ilustračný obrázok

Rimavská Sobota, 23. 3.  2015

V priestoroch Domu Matice slovenskej je opäť nainštalovaný výber z fotografií autorky Daniely Rapavej. V 30-tich obrázkoch živej i neživej prírody nájdete v ...


 

Žarnovická Morena skončila v Kľakovskom potoku

fotografia z podujatia

Žarnovica, 20. 3. 2015
 
Hlavným cieľom aj tohtoročného podujatia Vynášania Moreny bolo zachovať jeden zo starých ľudových zvykov. Základná škola na Ul. Fraňa Kráľa, spoločne s Miestnym ...


 

...nie len na Vianoce ...

fotografia z podujatia

Hrušov - Nitra - Terany, 28. 2. 2015


Príďte hocikedy ..a nie len na Vianoce. To sú najčastejšie vyslovené slová starých, opustených a nemocných ľudí, ktorými  sa zvyčajne lúčia s de ...


 

Zručnosti žien – výstava k MDŽ

11015876_639152922882454_2045764364_n.jpg

Lučenec, 8. 3. 2015
 
Po istom období záznávania Medzinárodného dňa  žien, sťa by socialistického prežitku prichádza obdobie, kedy sa tento sviatok pomaly akoby vracia. Akoby sme si opäť ...


 

Ples Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

fotografia z podujatia

Rimavská Sobota, 28. 2. 2015
 
Ples Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa konal 28. februára v priestoroch Junior Komplexu - Mladosť. Do tanca hrala hudobná skupina Syntax z Poltára a ...


 

Miniflorbalová liga žiakov 2015

fotografia z podujatia

 
Rimavská Sobota, 6. -12. 2. 2015
 
Aj v tomto školskom roku sme pre základné školy z Rimavskej Soboty a okolia pripravili turnaj v miniflorbale s názvom Miniflorbalová liga žiakov ...


 

Štúr a Štefánik v nás – výstava

fotografia z podujatia

Lučenec, 26. 2. 2015
 
Podľa niektorých legiend bol Ľudovít Štúr autoritatívny a čo povedal, muselo sa stať. Podľa mňa  to bolo ale skôr preto, že bol trval na svojej pravde, o ktorej bo ...


 

Matičný ples - 3 ročník v Poltári

fotografia z podujatia

Poltár, 14. 2. 2015
 
Onú slávnu vetu – ,,A teraz si my zaplesáme, ktorá odznela v slávnom Pachovi, sme si povedali i my. No a to, že sme si zaplesali riadne až podlaha prašťala a víril sa ...


 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde

fotografia z podujatia

Fiľakovo, 22. 2. 2015


Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najrozšírenejších fašiangových pesničiek na Slovensku. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po sprá ...


 

Dotyk motýlích krídel

fotografia z podujatia

Lučenec, 24.2. 2015


Čím je motýlich krídel let?
Len šepotom pier,  len skrinkou túžby tajomnou.
Ten dotyk krídel motýlich, 
Sťa vánok jemný dotkne sa ti duše 
a ...


 

Krajské kolo Šalianskeho Maťka v Banskej Bystrici

fotografia z podujatia

Banská Bystrica, 24. 2. 2015
 
Najväčší počet súťažiacich v prednese slovenských povestí sa zúčastňuje na krajskom kole v Banskobystrickom kraji. Kraj má 13 okresov. V tomto ročníku boli ...


 

Na dvanástom ročníku obhájil titul

fotografia z podujatia


Zvolenská SlatinaO titul majster priľahlých galaxií v piškôrkach už dvanásty krát bojovali mladí a starší matičiari  v klube Miestneho odboru. Na tomto ročníku sa zúčastn ...


 

Fašiangový sprievod v Žarnovici

fotografia z podujatia

 
Žarnovica, 17. 2. 2015
 
Na deň pred Popolcovou stredou, teda na utorok 17. februára zorganizovalo Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a Miestny odbor Matice slovens ...


 

Výročná členské schôdza MO MS vo Zvolenskej Slatine

Zvolenská Slatina, 16. 1. 2015
 
Matica slovenská v roku 2014 trpela finančnými suchotami. Boli dôsledkom nevyplatenia dividend od tlačiarne Neografia a.s., ktorej je MS takmer 90% vlastní ...


 

Ples s najdrahšími róbami

fotografia z podujatia

Hrušov, 7. 2. 2015
 
Stav slovenskej kultúry na juhu Slovenska sa prepiera na mnohých jednaniach, zasadnutiach či iných aktívoch, najmä v matičnom prostredí. Práve členovia a priaznivci Ma ...


 

Matičné plesanie

fotografia z podujatia

Fiľakovo, 31. 1. 2015

Len nedávno sme uzavreli minulý rok, popriali si všetko dobré do nového a už je tu čas plesov a zábav.  Ples taký, či onaký a medzi nimi už tradične i matičný. Vyzdobe ...


 

Na prelome rokov

fotografia z podujatia

Hrušov

Mladí matičiari z Hrušova v okrese Veľký Krtíš sú známi svojimi aktivitami nielen v samotnej obci, ale aj  v širokom okolí a na mnohých celoslovenských i medzinárodných podujatiach ...


 

Prrednes slovenskej povesti v R. Sobote

Rimavská Sobota, 27.1. 2015
 
Koniec januára je v okrese Rimavská Sobota už tradične venovaný literárnej súťaži v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J.C.Hronského. Sú ...


 

Šaliansky Maťko 2015 v Lučenci

fotografia z podujatia

Lučenec, 28. 1. 2015
 
Mesiac január už tradične, tak ako po iné roky patrí oblastnému kolu literárnej súťaže Šaliansky Maťko. Víťazi školských sa tak v stredu opäť stretli v Dome Matice s ...


 

Matičiari hodnotili

fotografia z podujatia

Žarnovica, 22. 1. 2015
 
V podvečer 22. januára, teda po roku a dni od minuloročnej výročnej členskej schôdzi (VČS),  sa v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa stretli žarnovickí matičiari, aby zh ...


 

Do Banskej Bystrice prišli deti so Šalianskym Maťkom

fotografia z podujatia


B. Bystrica, 20. 1. 2015

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má tradíciu a svoje pevné  miesto nielen v  mestečku Šaľa, ale aj na celom  na území  Slovenskej republiky. Tak ...


 

Podpora petície pri 70. výročí masakra v Kľačianskej doline

Kľak, Ostrý Grúň, 18. 1. 2015
 

V obciach Kľak a Ostrý Grúň sa 18. 1. 2015 konala pietna spomienka pri príležitosti 70. výročia vypálenia obce.  Nemecké nacistické vojská Edelweiss ...


 

Šaliansky Maťko pre Banskobystrický kraj – Slovenská Ľupča

7. február 2012

 


Dňa 7. 2. 2012 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči konal 19. ročník krajského "kola celoslovenskej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko 2012. Na súťaži sa zúčastnilo 38 víťazov okresných kôl Banskobystrického kraja v troch kategóriách.
V príjemnom prostredí kinosály MKS hneď na začiatku navodili peknú atmosféru speváčky z DFS Dratvárik a krajské kolo potom slávnostne otvorila riaditeľka DMS v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala súbežne v troch kategóriách pod dohľadom deväťčlennej odbornej poroty, ktorej aj takýmto spôsobom chceme vysloviť poďakovanie, že si našli čas a prišli podporiť a najmä vysoko odborne ohodnotiť deti.
Predsedkyňou poroty v I. kategórii bola Mgr. Marta Čupková, odborníčka na prednes, ktorá po prezentácii žiakov viedla aj metodický seminár pre učiteľov aj rodičov, ktorí prišli s deťmi na súťaž. Adresne sa vyjadrila ku každému prednesu, vyzdvihla pozitíva, ale pripomienkovala aj chyby, aby sa im v ďalších ročníkoch súťažiaci vyhli. Vo veľmi príjemnej atmosfére spolu s deťmi vyhodnotila ich prednes a nechala im priestor na vyjadrenie vlastného názoru na poradie v súťaži. Je zaujímavé, že porota sa zhodla s názormi detí, a tak možno len chváliť súhru a spoločné vnímanie, ku ktorému dospeli.
V I. kategórii sa umiestnili:

  1.  Soňa Fehérpatakyová, ZŠ Slobody Poltár,
  2. Anetka Pitoňáková, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Dominika Vidovičová, ZŠ M. R. Štefánika Žiar nad Hronom.

V II. kategórii pre žiakov 4. a 5. ročníkov ZŠ bola predsedkyňou poroty Mgr. Eva Pršová, PhD., z "Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorá vyzdvihla priebeh a celkovú organizáciu súťaže, ale najmä vysokú úroveň recitátorov v tejto kategórii. Počas súťaže vládla veľmi príjemná atmosféra, ku ktorej sa pochvalne vyjadrovali aj rodičia, ktorí nám, či už osobne, alebo písomne vyjadrili pochvalu za uplynulý deň v Slovenskej Ľupči.
II. kategóriu vyhodnotila porota nasledovne:

  1. Nela Vašová, ZŠ Školská Poltár,
  2. Radka Auxtová, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Slavomír Šmídt, ZŠ Hviezdoslavova Revúca.

 

Predsedom poroty v III. kategórii bol doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD., z Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorý pri vyhodnotení prezentácií žiakov každému z umiestnených individuálne ohodnotil jeho výkon, interpretačné schopnosti a veľmi vhodne odporučil, čo by mali ešte zdokonaliť, aby ich prejav bol čo najlepší. Táto porota sa radila dlho, výkony žiakov boli veľmi vyrovnané, ale nakoniec vyhrali nasledovní žiaci:

  1.  Pavol Ďuriš, Súkromné gymnázium Lučenec,
  2. Paula Kmecová, ZŠ J. A. Komenského Revúca,
  3. Michal Sásik, ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica.

Na záver podujatia sa opäť všetci súťažiaci stretli v kinosále MKS, kde každá porota slávnostne" odovzdala ceny – diplom a krásnu knihu z Vydavateľstva Matice slovenskej svojim víťazom. Krajské kolo uzavrela riaditeľka DMS v Banskej Bystrici, ktorá vyjadrila potešenie nad výkonmi žiakov a vyzdvihla činnosť Matice slovenskej v oblasti uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom záštity takýchto podujatí. Radosť jej spôsobili aj reakcie členov poroty i zúčastnených, ale aj to, že všetci vnímali krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko veľmi pozitívne. Podujatie po všetkých stránkach splnilo štatút krajskej prehliadky. V závere už len dievčatá z Dratvárika zaspievali jedno kolo pesničiek, aby bolo ľahšie do kroku a tým sa krajské kolo v Banskej Bystrici skončilo.
Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu nášho kraja v celoslovenskom kole v Šali.

 

Jana Krížová
riaditeľka DMS v Banskej Bystrici


 
 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková9357321

Úvodná stránka