Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj – uskutoční sa

Výstava Čaro slovenského ornamentu akademického maliara a ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelničáka – Žiar nad Hronom

ilustračný obrázok

23. 4. – 18. 5. 2014
MO MS v Žiari nad Hronom v spolupráci s MsKC a POS Žiar nad Hronom, Etnografickým múzeom Humno v Košiciach vás pozývajú na výstavu Čaro slovenského ornamentu akademického mal ...


 

Poďte s nami „PO STOPÁCH SLOVENSKÉHO FILMU“ – Banská Bystrica

19. 3. – 14. 5. 2014
Mladá Matica pozýva do Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici na Hornú 21.
Podrobnejšie informácie o podujatí v letáku.


 

Akcie MO MS v Brezne

apríl 2014
 
Vážení   matičiari,
MO MS, mladí matičiari a Klub Maroško, Vás oboznamujú s týmito pripravovanými akciami na apríl 2014.

1. 4. o 17.00 – odchádza a ...


 

Banskobystrický kraj – uskutočnilo sa

Vynášanie Moreny

fotografia z podujatia

Fiľakovo 13.  4. 2014

V minulosti sa jar začínala symbolickým vynesením zimy z chotára. Na Smrtnú nedeľu dievčatá zhotovili slamenú figurínu – Morenu, obliekli ju do ženských šiat a vypre ...


 

Rýchlosť, presnosť, paráda!

fotografia z podujatia

Fiľakovo 12. 4. 2014

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Učí mať rýchly odhad a presnosť reakcie. Jeho vznik siaha až do obdobia spred dvoch tisícročí a do Európ ...


 

Fiľakovo kedysi

fotografia z podujatia

Fiľakovo 8. 2. 2014

Pravdepodobne prvá vydaná fiľakovská pohľadnica znázorňovala ruiny Fiľakovského hradu z južnej strany s Bebekovou vežou v popredí a bola vydaná v  rokoch 1889 – 1901. ...


 

A to vajíčko maľované

fotografia z podujatia

Fiľakovo 6.  4. 2014

Vajíčko je späté s jarou a pohanskými zvykmi. Od nepamäti je symbolom vzniku života, životnej sily, nesmrteľnosti návratu jari a vďaka škrupinke aj bezpečnosti. V ľud ...


 

Deň slovenskej kultúry a ľudových tradícií v Tisovci

fotografia z podujatia

Tisovec 14. 4. 2014

Študenti a pedagógovia Evanjelického bilingválneho gymnázia v Tisovci v pondelok 14. apríla 2014 privítali vo svojich priestoroch lektorov a zručných majstrov remeseln ...


 

Šaliansky Maťko pre Banskobystrický kraj – Slovenská Ľupča Vytlačiť
 

7. február 2012

 


Dňa 7. 2. 2012 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči konal 19. ročník krajského "kola celoslovenskej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko 2012. Na súťaži sa zúčastnilo 38 víťazov okresných kôl Banskobystrického kraja v troch kategóriách.
V príjemnom prostredí kinosály MKS hneď na začiatku navodili peknú atmosféru speváčky z DFS Dratvárik a krajské kolo potom slávnostne otvorila riaditeľka DMS v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala súbežne v troch kategóriách pod dohľadom deväťčlennej odbornej poroty, ktorej aj takýmto spôsobom chceme vysloviť poďakovanie, že si našli čas a prišli podporiť a najmä vysoko odborne ohodnotiť deti.
Predsedkyňou poroty v I. kategórii bola Mgr. Marta Čupková, odborníčka na prednes, ktorá po prezentácii žiakov viedla aj metodický seminár pre učiteľov aj rodičov, ktorí prišli s deťmi na súťaž. Adresne sa vyjadrila ku každému prednesu, vyzdvihla pozitíva, ale pripomienkovala aj chyby, aby sa im v ďalších ročníkoch súťažiaci vyhli. Vo veľmi príjemnej atmosfére spolu s deťmi vyhodnotila ich prednes a nechala im priestor na vyjadrenie vlastného názoru na poradie v súťaži. Je zaujímavé, že porota sa zhodla s názormi detí, a tak možno len chváliť súhru a spoločné vnímanie, ku ktorému dospeli.
V I. kategórii sa umiestnili:

  1.  Soňa Fehérpatakyová, ZŠ Slobody Poltár,
  2. Anetka Pitoňáková, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Dominika Vidovičová, ZŠ M. R. Štefánika Žiar nad Hronom.

V II. kategórii pre žiakov 4. a 5. ročníkov ZŠ bola predsedkyňou poroty Mgr. Eva Pršová, PhD., z "Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorá vyzdvihla priebeh a celkovú organizáciu súťaže, ale najmä vysokú úroveň recitátorov v tejto kategórii. Počas súťaže vládla veľmi príjemná atmosféra, ku ktorej sa pochvalne vyjadrovali aj rodičia, ktorí nám, či už osobne, alebo písomne vyjadrili pochvalu za uplynulý deň v Slovenskej Ľupči.
II. kategóriu vyhodnotila porota nasledovne:

  1. Nela Vašová, ZŠ Školská Poltár,
  2. Radka Auxtová, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Slavomír Šmídt, ZŠ Hviezdoslavova Revúca.

 

Predsedom poroty v III. kategórii bol doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD., z Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorý pri vyhodnotení prezentácií žiakov každému z umiestnených individuálne ohodnotil jeho výkon, interpretačné schopnosti a veľmi vhodne odporučil, čo by mali ešte zdokonaliť, aby ich prejav bol čo najlepší. Táto porota sa radila dlho, výkony žiakov boli veľmi vyrovnané, ale nakoniec vyhrali nasledovní žiaci:

  1.  Pavol Ďuriš, Súkromné gymnázium Lučenec,
  2. Paula Kmecová, ZŠ J. A. Komenského Revúca,
  3. Michal Sásik, ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica.

Na záver podujatia sa opäť všetci súťažiaci stretli v kinosále MKS, kde každá porota slávnostne" odovzdala ceny – diplom a krásnu knihu z Vydavateľstva Matice slovenskej svojim víťazom. Krajské kolo uzavrela riaditeľka DMS v Banskej Bystrici, ktorá vyjadrila potešenie nad výkonmi žiakov a vyzdvihla činnosť Matice slovenskej v oblasti uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom záštity takýchto podujatí. Radosť jej spôsobili aj reakcie členov poroty i zúčastnených, ale aj to, že všetci vnímali krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko veľmi pozitívne. Podujatie po všetkých stránkach splnilo štatút krajskej prehliadky. V závere už len dievčatá z Dratvárika zaspievali jedno kolo pesničiek, aby bolo ľahšie do kroku a tým sa krajské kolo v Banskej Bystrici skončilo.
Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu nášho kraja v celoslovenskom kole v Šali.

 

Jana Krížová
riaditeľka DMS v Banskej Bystrici


 
 

Za obsah zodpovedá
Bc. Jana Gavrecká4356006

Úvodná stránka