Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj – uskutoční sa

Autobus dobrej vôle 2014

28. a  29. 11. 2014
Autobus dobrej vôle
Veľký Meder, Dolný Bar, Bojková, Senica, Nová Baňa
 
Bližšie informácie nájdete na plagátiku
 
 
 


 

Výstava ľudových remesiel – my a čas

Kremnica, 12. 11. 2014, o 17 h.
 
MIESTNY  ODBOR  MATICE  SLOVENSKEJ V  KREMNICI a MESTO  KREMNICA  

dovoľujú si Vás pozvať na podujatie

Výstava ľudových remesiel ...


 

Banskobystrický kraj – uskutočnilo sa

Jednoduché šťastie

fotografia z podujatia

Lučenec, 18. 11. 2014
 

Život. Aký je?! Čím nás obdarí a čím postihne? Ľudia s postihnutím žijú medzi nami a nemajú to jednoduché. A hoci chcú využívať všetky možnosti, ktoré im ži ...


 

Beseda s členmi horskej služby Kremnické vrchy.

fotografia z podujatia

Kremnica, 19. 11. 2014
 

Miestny odbor Matice slovenskej a mesto Kremnica dňa 19.11.2014 usporiadali podujatie prezentujúce náročnú prácu dobrovoľných členov Horskej služby Kremnické ...


 

Moje pohľady

fotografia z podujatia

Lučenec, 5. 11. 2014
 
Že päťdesiatkou  život nekončí,  že láska kvitne aj v šesťdesiatke  a že niečo pekné môžeme objaviť každý deň, tak o tom by vám mohla rozprávať  autorka obrázkov, kt ...


 

Škultétyho rečňovanky 2014

fotografia z podujatia

Veľký Krtíš, 24. 10. 2014
 
Slávnostné vyhodnotenie  XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“  sa uskutočnilo 24. októbra  2014 vo Veľko ...


 

Timravina studnička v Rimavskej Sobote

fotografia z podujatia

Rimavská Sobota, 30. 10.  2014


Literárna súťaž „Timravina studnička“ sa uskutočňuje každoročne na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – ...


 

Šaliansky Maťko pre Banskobystrický kraj – Slovenská Ľupča

7. február 2012

 


Dňa 7. 2. 2012 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči konal 19. ročník krajského "kola celoslovenskej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko 2012. Na súťaži sa zúčastnilo 38 víťazov okresných kôl Banskobystrického kraja v troch kategóriách.
V príjemnom prostredí kinosály MKS hneď na začiatku navodili peknú atmosféru speváčky z DFS Dratvárik a krajské kolo potom slávnostne otvorila riaditeľka DMS v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala súbežne v troch kategóriách pod dohľadom deväťčlennej odbornej poroty, ktorej aj takýmto spôsobom chceme vysloviť poďakovanie, že si našli čas a prišli podporiť a najmä vysoko odborne ohodnotiť deti.
Predsedkyňou poroty v I. kategórii bola Mgr. Marta Čupková, odborníčka na prednes, ktorá po prezentácii žiakov viedla aj metodický seminár pre učiteľov aj rodičov, ktorí prišli s deťmi na súťaž. Adresne sa vyjadrila ku každému prednesu, vyzdvihla pozitíva, ale pripomienkovala aj chyby, aby sa im v ďalších ročníkoch súťažiaci vyhli. Vo veľmi príjemnej atmosfére spolu s deťmi vyhodnotila ich prednes a nechala im priestor na vyjadrenie vlastného názoru na poradie v súťaži. Je zaujímavé, že porota sa zhodla s názormi detí, a tak možno len chváliť súhru a spoločné vnímanie, ku ktorému dospeli.
V I. kategórii sa umiestnili:

  1.  Soňa Fehérpatakyová, ZŠ Slobody Poltár,
  2. Anetka Pitoňáková, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Dominika Vidovičová, ZŠ M. R. Štefánika Žiar nad Hronom.

V II. kategórii pre žiakov 4. a 5. ročníkov ZŠ bola predsedkyňou poroty Mgr. Eva Pršová, PhD., z "Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorá vyzdvihla priebeh a celkovú organizáciu súťaže, ale najmä vysokú úroveň recitátorov v tejto kategórii. Počas súťaže vládla veľmi príjemná atmosféra, ku ktorej sa pochvalne vyjadrovali aj rodičia, ktorí nám, či už osobne, alebo písomne vyjadrili pochvalu za uplynulý deň v Slovenskej Ľupči.
II. kategóriu vyhodnotila porota nasledovne:

  1. Nela Vašová, ZŠ Školská Poltár,
  2. Radka Auxtová, ZŠ Mazornik Brezno,
  3. Slavomír Šmídt, ZŠ Hviezdoslavova Revúca.

 

Predsedom poroty v III. kategórii bol doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD., z Katedry slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici, ktorý pri vyhodnotení prezentácií žiakov každému z umiestnených individuálne ohodnotil jeho výkon, interpretačné schopnosti a veľmi vhodne odporučil, čo by mali ešte zdokonaliť, aby ich prejav bol čo najlepší. Táto porota sa radila dlho, výkony žiakov boli veľmi vyrovnané, ale nakoniec vyhrali nasledovní žiaci:

  1.  Pavol Ďuriš, Súkromné gymnázium Lučenec,
  2. Paula Kmecová, ZŠ J. A. Komenského Revúca,
  3. Michal Sásik, ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica.

Na záver podujatia sa opäť všetci súťažiaci stretli v kinosále MKS, kde každá porota slávnostne" odovzdala ceny – diplom a krásnu knihu z Vydavateľstva Matice slovenskej svojim víťazom. Krajské kolo uzavrela riaditeľka DMS v Banskej Bystrici, ktorá vyjadrila potešenie nad výkonmi žiakov a vyzdvihla činnosť Matice slovenskej v oblasti uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom záštity takýchto podujatí. Radosť jej spôsobili aj reakcie členov poroty i zúčastnených, ale aj to, že všetci vnímali krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko veľmi pozitívne. Podujatie po všetkých stránkach splnilo štatút krajskej prehliadky. V závere už len dievčatá z Dratvárika zaspievali jedno kolo pesničiek, aby bolo ľahšie do kroku a tým sa krajské kolo v Banskej Bystrici skončilo.
Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu nášho kraja v celoslovenskom kole v Šali.

 

Jana Krížová
riaditeľka DMS v Banskej Bystrici


 
 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková8009785

Úvodná stránka