Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

Aktuálne informácie Matice slovenskej

Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2015


V zmysle platných Stanov Matice slovenskej Hlava V. ods. 6 písm. b) majú subjekty MS povinnosť odviesť raz ročne príspevok za každého svojho člena vo výške 0,10 Eur do tzv. Korunového fondu MS. Nedodržaním tejto povinnosti odbory porušujú  uved ...


 

Postoj Matice slovenskej k prijatiu celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku

 
Vláda schválila Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, ktorý je prvým koncepčným dokumentom v oblasti práv menšín a etnických skupín, starších osôb, ľudí so zdravotným postihnutím, žien, detí či LGBTI ľudí . Voči ...


 

Výzva Matice slovenskej na predkladanie projektov 2015

subjekt: Matica slovenská
program: Ochrana a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2015

termín:  28. 2.  2015

V prípade nejasností kontaktujte: Členské ústredie MS Martin
č. tel.: 043/3812834
bližšie info ...


 

Matice slovenskej bola doručená obálka s neznámym bielym práškom


Dnes, t. j. 12. 2. 2015,  o 8,50h  po prevzatí doručenej pošty z P. O. BOXU pošty Martin 1 pracovníčka expedície Matice slovenskej pri otváraní obálok zistila, že v jednej sa nachádza neznámy biely prášok.
Na základe tejto skutočnosti riad ...


 

Vyhlásenie PDSI

 
V dôsledku potreby konsolidovať finančné pomery v Matici slovenskej, bola v prvej polovici roku 2014 ukončená spolupráca a tým aj zmluva o právnej pomoci medzi MS a advokátskou kanceláriou Olexová Vasilišin s.r.o. Uvedená advokátska kancelár ...


 

Uvítanie rozhodnutie výboru MS


MO MS Košice - Myslava uvítal  uznesenie výboru MS  o odložení snemu MS, ale hlavne uznesenie o odmietnutí drvivej časti výboru MS, tých jednotlivcov , ktorí sa  protiprávne  domáhali zvolania mimoriadneho  snemu MS za účelom  násilného a proti ...


 

Stanovisko Matice slovenskej k reportáži „Infozákon je už dnes nejasný“

 
V súvislosti s reportážou „Infozákon je už dnes nejasný“  v rámci správ RTVS zo dňa 3. 2. 2015 si dovoľujeme v mene Matice slovenskej vyjadriť náš nesúhlas s uverejnenými informáciami z dôvodov nižšie uvedených a považuje ich za tendenčné a  ...


 

Matica slovenská má vyrovnaný rozpočet na rok 2015


Ani snehová kalamita nezabránila členom výboru Matice slovenskej, aby sa v sobotu 31. januára stretli v Martine a boli uznášaniaschopní. Jeden z najdôležitejších bodov programu bol návrh rozpočtu na rok 2015, ktorý predložil správca Matice slov ...


 

Rok Ľudovíta Štúra

ilustračný obrázok

 


 
 
 
 
 
 
 
V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstav ...


 

Výzva k návrhom na zvolanie mimoriadneho VZ MS

V plnom rozsahu sa stotožňujeme s vyhlásením KRMS v Prešove a pripájame sa k tejto výzve.
My, matičiari z okresu LEVICE, dôrazne odsudzujeme pokusy niektorých KR MS o zvolanie mimoriadneho VZ MS.
Domnievame sa ,že tieto iniciatívy sú pr ...


 

Napísali a povedali o nás

Matica slovenská vyhlasuje študentskú esejistickú sútaž o Ľ. Štúrovi


Matica slovenská vyhlasuje verejnú literárnu súťaž pre študentov vysokých škôl pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015. Uzávierka súťaže je do 30. júla 2015. TASR o tom informoval jej vedecký ...


 

XXI. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany


V dňoch 5. až 7. decembra 2014 sa v rodisku básnika Valentína Beniaka v Chynoranoch zavŕšil finálovou súťažou XXI. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.
Po úvodnom otvára ...


 

Životná púť J. K. Viktorína od Zavaru po Vyšehrad

Nové Zámky 2. februára
(SkolskyServis.sk)

 Za účasti pedagógov, študentov, priateľov a ďalších hostí v priestoroch Domu Matice slovenskej v Šuranoch pred pár dňami slávnostne pokrstili ...


 

Celoslovenské súťaže

MATIČNÁ ESEJ 2015 (Vyhlásenie literárnej súťaže)

ilustračné foto

 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a Roka Ľudovíta Štúra 2015, vyhláseného vládou Slovenskej republiky, 
vypisuje Matica slovenská 
verejnú literárnu s ...


 

Propozície súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

11. 12. 2014 - 15. 4. 2015

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva, je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v ...


 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice ...


 

PRO SLAVIS 2014 - vyhodnotenie súťaže

21. 1. – 30. 9. 2014
PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a škols ...


 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková8893045

Úvodná stránka