Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

OZNAMY

Vážené matičiarky, vážení matičiari,

 

Matica slovenská si nesmierne váži váš záujem, že ste zareagovali na výzvu na predkladanie projektov na rok 2014, v rámci programu Ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. Musíme vás však s poľutovaním informovať, že Matica slovenská sa v súčasnosti nachádza v nepriaznivej finančnej situácii, preto musí predovšetkým zrealizovať prevádzkové náklady a ďalšie zákonnom stanovené odvodové povinnosti. Na základe uvedeného nemôžeme dodržať v termínoch uvedených v zmluvách, výplatu dotácií schválených jednotlivými komisiami pre miestnu a regionálnu kultúru na rok 2014. Situáciu sa snažíme riešiť tak, že najprv vyplatíme, resp. refundujeme tie projekty, ktoré sú už zrealizované a riadne zúčtované. Zároveň k tejto problematike bude zasadať predsedníctvo MS, a to dňa 21. 7. 2014 v Bratislave.
Chceme vás ubezpečiť, že ústredie MS hľadá ďalšie finančné prostriedky k vyriešeniu tejto situácie. Ďalej vás prosíme, aby ste sa pri akýchkoľvek otázkach k tejto problematike obracali na pracovníkov Informačného ústredia a Členského ústredia MS alebo na členov komisií, ktorí rozhodovali o pridelení finančných prostriedkov.

 

Ďakujeme vám za pochopenie.

Mgr. Maroš Smolec
správca MS

PhDr. Martin Fejko
riaditeľ ČÚ MS

 

Vážené matičiarky, vážení matičiari,


výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2014 v Trnave prijal uznesenie, ktorým presúva konanie celoslovenského snemu MS na rok 2015. Pôvodným termínom konania snemu MS, bola 2. polovica roka 2014. Presný termín konania snemu MS v roku 2015 vám v predstihu  oznámime na webovej stránke MS.

 

 

PhDr. Martin Fejko
riaditeľ ČÚ MS

 

Deň slovenskej zvrchovanosti – 17. júl 1992 – patrí aj matičiarom celého sveta

 

V rámci Celonárodných zhromaždení Matice slovenskej,  Stolov národnej dohody Matice slovenskej  s politickými stranami, Stretnutí Slovákov z južného Slovenska v Šuranoch v r. 1990 - 1992, popri ďalších s Maticou spolupracujúcich subjektoch národného hnutia v zápase za slovenskú zvrchovanosť,  samostatnosť a štátnosť, vynaložila Matica slovenská, jej členovia a sympatizanti doma i vo svete dnes už historické a unikátne iniciatívy  na podporu slovenskej zvrchovanosti, samostatnosti a štátnosti.  Z tohto dôvodu vtedajšia Slovenská národná rada  darovala Matici slovenskej  jeden z  originálov Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú na balkóne SNR prevzal  17. júla 1992 vtedajší predseda MS Jozef Markuš a prezentoval ju pred slovenským svetom v rámci Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže v lete 1992 v Martine. Matica slovenská bola prítomná pri všetkých rozhodujúcich oslavách  prijatia Deklarácie SNR, k čomu r. 2002 vydala i Pamätnú známku Matice slovenskej – Rok slovenskej zvrchovanosti. Aj preto sa chceme všetkým, ktorí sa vtedy v MS a po jej boku aktívne pričinili o zvrchovanosť Slovenskej republiky, poďakovať a vzájomne si k dnešnému dňu zablahoželať.
 

Bratislava 17. júl 2014


                                                                                                                      Stanislav Bajaník a Eva Garajová
                                                                                                                                             členovia výboru MS                            

 

 


 

Reakcia na článok

Reakcia na článok Polícia preverí, ako Tkáč prenajal matičný dom

Váš text na stranách 3 a 4 v Pravde z 18. júna 2014 obsahuje tieto nepravdivé skutočnosti:
súčasný stav budovy v Moldave nad Bodvou, ktorá je vo vlastníctve Matice slovenskej, Martin, P. Mud ...


 

Aktuálne informácie Matice slovenskej

NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI

 ilustračný obrázok

Martin 1. – 3. augusta 2014        

V dňoch 1.až 3. augusta 2014 sa uskutočnia v Martine Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholia oslavy 151. výročia založenia Matice slovenskej – najstaršej celonárodnej kultúrnej a vedeckej inštitú ...


 

Požičovňa kostýmov a krojov oznamuje svojim klientom

Požičovňa kostýmov a krojov oznamuje svojim klientom a širokej verejnosti, že v dňoch od 4.  8. do 8. 8. 2014 bude zavretá z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie.
                                                  ...


 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vedeckých projektov

Matica slovenská poskytne dotáciu na aktivity, týkajúce sa podpory vedeckých projektov v MS, na základe:
vyplneného formuláru žiadosti o dotáciu, rozhodnutia grantovej komisie MS, možností, vyplývajúcich z výšky objemu finančných prostr ...


 

Projekty regionálnej kultúry 2014

Zoznam podporených žiadostí v Programe rozvoja a ochrany miestnej a regionálnej kultúry na rok 2014.


 

Hlavné podujatia Matice slovenskej 2014

2014 –  ROK KRÁĽA SVÄTOPLUKA a ANDREJA HLINKU
1 120. výročie smrti kráľa Svätopluka
150. výročie narodenia Andreja Hlinku
 
Január Výročie vzniku SR
Okrúhly stôl (OS) pod názvom „Búrka matičných nápadov“.
Téma: ...


 

Matica slovenská obnovuje štatút zakladajúceho člena

logo MS

K obrodeniu Matice slovenskej v tejto ekonomicky neľahkej dobe má smerovať nová aktivita vedenia MS. To sa rozhodlo nadviazať na myšlienku národných dejateľov, ktorí už pri založení Matice v 19. storočí mysleli aj na jej ekonomickú podstatu a fina ...


 

Celoslovenské súťaže

Studňa sa tajne s dažďom zhovára - propozície

1. 6. - 30. 9. 2014

Propozície - XXII. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára nájdete v prílohe na stiahnutie
Pr ...


 

PRO SLAVIS 2014

21. 1. – 30. 9. 2014
PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a š ...


 

Za obsah zodpovedá
Bc. Jana Gavrecká5884970

Úvodná stránka