Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

OZNAMY

 

Z dôvodu úsporných opatrení bolo nutné zmeniť operátora hlasových služieb, preto od 1. 9. 2014 pôvodné čísla na pevné linky MS
v Martine aj v Bratislave sú zrušené.


Namiesto nich sú nové telefónne čísla, uvedené v nasledujúcom zozname:

+421238128000    Sekretariát MS Bratislava
+421238128001    Slovenské pohľady Bratislava
+421238128002    Dom Matice slovenskej Bratislava
+421433812811    Vrátnica - Informátor  MS Martin
+421433812817    Archív bádateľňa Martin
+421433812820    Sekretariát MS Martin
+421433812825    IT technik Martin
+421433812830    riaditeľ TIU, FEU Martin
+421433812834    Členské ústredie Martin
+421433812836    Informačné  ústredie Martin
+421433812838    Redakcia SNN Martin
+421433812839    Slovenský literárny ústav Martin
+421433812840    Vydavateľstvo MS Martin
+421433812841    Požičovňa krojov a kostýmov Martin
+421433812842    Slovenský historický ústav Martin

 

Vážené matičiarky, vážení matičiari,


výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2014 v Trnave prijal uznesenie, ktorým presúva konanie celoslovenského snemu MS na rok 2015. Pôvodným termínom konania snemu MS, bola 2. polovica roka 2014. Presný termín konania snemu MS v roku 2015 vám v predstihu  oznámime na webovej stránke MS.

PhDr. Martin Fejko
riaditeľ ČÚ MS

 

 


 

Aktuálne informácie Matice slovenskej

VI. Národný zraz Mladej Matice venovaný 70. výročiu SNP

 
Podujatie sa uskutočnilo 10. až 12. októbra 2014 v obci
Hermanovce nad Topľou,
Hanušovce nad Topľou a vo Svidníku (Prešovský kraj)


 

Pozitívna relácia RTVS o Matici slovenskej

 
Matica slovenská a jej práca s národnostnými menšinami bola témou vysielania Národnostného magazínu, ktorý verejnoprávna RTVS „Slovenská televízia“ odvysielala 27. októbra, a v reprízach 3. a 4. novembra na Dvojke. MS, jej problematika, činn ...


 

Rozhovor so správcom Matice slovenskej M. Smolcom o vývoji v ustanovizni

 
Rozhovor nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=RE1t8gmn-oo&feature=youtu.be


 

Vyúčtovanie verejnej zbierky na obnovu busty Jozefa Cígera Hronského vo Zvolene

 
Verejná zbierka bola povolená MV od 1. 8. 2013 do 31.7.2014. V tomto termíne bola zbierka vykonávaná na celom území SR podľa povolenia MV. 
Verejná zbierka na obnovu bola vykonávaná len posielaním príspevkov na osobitný účet.
Od 1. ...


 

Výzva Matice slovenskej pred komunálnymi voľbami

 
Matica slovenská vyzýva svojich členov, sympatizantov a národne orientovanú časť slovenského obyvateľstva, osobitne na národnostne zmiešanom území južného Slovenska, k účasti na novembrových komunálnych voľbách do orgánov miestnych obecných ...


 

Matičiari až v októbri konečne schválili rozpočet na tento rok


Matica slovenská má konečne od soboty 18. októbra schválený rozpočet na rok 2014.
Jeho prijatie podmieňovala zlá ekonomická situácia od začiatku roka, keď neštátne príjmy ustanovizne negatívne ovplyvnil výpadok dividend jej dcérskej spoloč ...


 

Udelenie Ceny Daniela Rapanta 2014

fotografia z podujatiaCenu Daniela Rapanta zriadil Historický odbor Matice slovenskej v roku 1997 ako svoje najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí. 
Za rok 201 ...


 

Stanovisko MS - Národnostné noviny maďarskej menšiny urazili nielen Andreja Hlinku

 
Matica slovenská dôrazne protestuje proti útoku Új szó, periodika maďarskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike,  z 26. septembra 2014 na osobnosť Andreja Hlinku. Minulý týždeň, keď uplynulo 150 rokov od narodenia najvýraznejšieho sl ...


 

List matičiarom – reakcia na výzvu košickej krajskej rady MS

Drahé matičiarky a matičiari!

Už štvrtý rok vo funkcii predsedu Matice slovenskej prežívam jeden útok za druhým, pričom ide o útoky proti takému smerovaniu Matice slovenskej, aké so svojimi súčasnými spolupracovníkmi presadzujem, a na zákl ...


 

Vyhlásenie Predsedníctva MS k oslavám 150. výročia narodenia Andreja Hlinku

 
V poslednom týždni septembra sa uskutočnili na mnohých miestach Slovenska spomienkové podujatia k 150. výročiu narodenia Andreja Hlinku, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam  novodobej slovenskej štátnosti. Matica slovenská sa chce týmt ...


 

Reakcia na článok

Reakcia na článok Polícia preverí, ako Tkáč prenajal matičný dom

Váš text na stranách 3 a 4 v Pravde z 18. júna 2014 obsahuje tieto nepravdivé skutočnosti:
súčasný stav budovy v Moldave nad Bodvou, ktorá je vo vlastníctve Matice slovenskej, Martin, P. Mud ...


 

Celoslovenské súťaže

Cena Jána Červeňa 2014

 
6. 8. 2014 - 15. 1. 2015
 
Matica slovenská a Slovenský literárny ústav MS, Martin
Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
vyhlasujú 2. ročník ...


 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice ...


 

PRO SLAVIS 2014 - vyhodnotenie súťaže

21. 1. – 30. 9. 2014
PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a škols ...


 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková7951942

Úvodná stránka