Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

OZNAMY

 

V čase od 22. 12. 2014 do 6. 1. 2015 bude budova Matice slovenskej z prevádzkových dôvodov uzavretá.
Ďakujeme za Váš záujem v uplynulom období a tešíme sa na spoluprácu s Vami v roku 2015!


Požičovňa kostýmov a krojov bude mať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorené
v dňoch 23.12.2014, 31.12.2014, 2.1.2015 a 5.1.2015.
Ostatné pracovné dni má otvorené od 7.00 hod. do 15.00 hodiny.
Za porozumenie ďakujeme. Kolektív pracovníčok PKaK

 

 

Z dôvodu úsporných opatrení bolo nutné zmeniť operátora hlasových služieb, preto od 1. 9. 2014 pôvodné čísla na pevné linky MS
v Martine aj v Bratislave sú zrušené.


Namiesto nich sú nové telefónne čísla, uvedené v nasledujúcom zozname:

+421238128000    Sekretariát MS Bratislava
+421238128001    Slovenské pohľady Bratislava
+421238128002    Dom Matice slovenskej Bratislava
+421433812811    Vrátnica - Informátor  MS Martin
+421433812817    Archív bádateľňa Martin
+421433812820    Sekretariát MS Martin
+421433812825    IT technik Martin
+421433812830    riaditeľ TIU, FEU Martin
+421433812834    Členské ústredie Martin
+421433812836    Informačné  ústredie Martin
+421433812838    Redakcia SNN Martin
+421433812839    Slovenský literárny ústav Martin
+421433812840    Vydavateľstvo MS Martin
+421433812841    Požičovňa krojov a kostýmov Martin
+421433812842    Slovenský historický ústav Martin


 

Vážené matičiarky, vážení matičiari,
výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2014 v Trnave prijal uznesenie, ktorým presúva konanie celoslovenského snemu MS na rok 2015. Pôvodným termínom konania snemu MS, bola 2. polovica roka 2014. Presný termín konania snemu MS v roku 2015 vám v predstihu  oznámime na webovej stránke MS.

PhDr. Martin Fejko
riaditeľ ČÚ MS

 

 


 

Aktuálne informácie Matice slovenskej

Ministerstvo kultúry potvrdilo tri podania Matice slovenskej

 
Ministerstvo kultúry SR (MK SR) potvrdilo, že všetky skutočnosti, na ktoré Matica slovenská svojim podnetom upozornila, boli v rozpore so zákonom o štátnom jazyku.
Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS) zaslalo MK SR ...


 

Plán hlavných podujatí Matice slovenskej v roku 2015 – Roku Ľudovíta Štúra (200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra)

 
JANUÁR
Výročie vzniku SR (1. január)
70. výročie druhého oslobodenia Košíc spod maďarskej okupácie
Historické prednášky
miesto konania: Košice
dátum: 22. 1.
garant: Dom MS Košice
 
100. výročie ú ...


 

Hlavné smery rozvoja agrosektora a rurálnej politiky Slovenska

ilustračný obrázok

 
Národohospodársky odbor MS v spolupráci so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska

pripravili a vydali vedeckú monografiu  pod názvom
Hlavné smery rozvoja agrosektora a rurálnej politiky ...


 

Vyhlásenie k návrhom na mimoriadne VZ MS

 
Krajská rada Matice slovenskej Prešovského kraja jednoznačne odmieta všetky návrhy na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia MS. Skutočným dôvodom týchto iniciatív je neschopnosť niektorých bývalých funkcionárov MS prijať výsledky volieb ...


 

Otvorený list predsedovi vlády SR

Podpredseda MS Jozef Šimonovič zastupuje signatárov Otvoreného listu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv.
Signatári, predstavitelia slovenskej inteligencie, sa takýmto spôsobom verejnej vy ...


 

VI. Národný zraz Mladej Matice venovaný 70. výročiu SNP

 
Podujatie sa uskutočnilo 10. až 12. októbra 2014 v obci
Hermanovce nad Topľou,
Hanušovce nad Topľou a vo Svidníku (Prešovský kraj)


 

Pozitívna relácia RTVS o Matici slovenskej

 
Matica slovenská a jej práca s národnostnými menšinami bola témou vysielania Národnostného magazínu, ktorý verejnoprávna RTVS „Slovenská televízia“ odvysielala 27. októbra, a v reprízach 3. a 4. novembra na Dvojke. MS, jej problematika, činn ...


 

Rozhovor so správcom Matice slovenskej M. Smolcom o vývoji v ustanovizni

 
Rozhovor nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=RE1t8gmn-oo&feature=youtu.be


 

Vyúčtovanie verejnej zbierky na obnovu busty Jozefa Cígera Hronského vo Zvolene

 
Verejná zbierka bola povolená MV od 1. 8. 2013 do 31.7.2014. V tomto termíne bola zbierka vykonávaná na celom území SR podľa povolenia MV. 
Verejná zbierka na obnovu bola vykonávaná len posielaním príspevkov na osobitný účet.
Od 1. ...


 

Výzva Matice slovenskej pred komunálnymi voľbami

 
Matica slovenská vyzýva svojich členov, sympatizantov a národne orientovanú časť slovenského obyvateľstva, osobitne na národnostne zmiešanom území južného Slovenska, k účasti na novembrových komunálnych voľbách do orgánov miestnych obecných ...


 

Reakcia na článok

Reakcia na článok Polícia preverí, ako Tkáč prenajal matičný dom

Váš text na stranách 3 a 4 v Pravde z 18. júna 2014 obsahuje tieto nepravdivé skutočnosti:
súčasný stav budovy v Moldave nad Bodvou, ktorá je vo vlastníctve Matice slovenskej, Martin, P. Mud ...


 

Celoslovenské súťaže

Cena Jána Červeňa 2014

 
6. 8. 2014 - 15. 1. 2015
 
Matica slovenská a Slovenský literárny ústav MS, Martin
Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
vyhlasujú 2. ročník ...


 

Propozície súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

11. 12. 2014 - 15. 4. 2015

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva, je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v ...


 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice ...


 

PRO SLAVIS 2014 - vyhodnotenie súťaže

21. 1. – 30. 9. 2014
PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a škols ...


 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková8199423

Úvodná stránka