Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

OZNAMY

 

Z dôvodu úsporných opatrení bolo nutné zmeniť operátora hlasových služieb, preto od 1. 9. 2014 pôvodné čísla na pevné linky MS v Martine aj v Bratislave sú zrušené.


Namiesto nich sú nové telefónne čísla, uvedené v nasledujúcom zozname:

+421238128000    Sekretariát MS Bratislava
+421238128001    Slovenské pohľady Bratislava
+421238128002    Dom Matice slovenskej Bratislava
+421433812811    Vrátnica - Informátor  MS Martin
+421433812817    Archív bádateľňa Martin
+421433812820    Sekretariát MS Martin
+421433812825    IT technik Martin
+421433812830    riaditeľ TIU, FEU Martin
+421433812834    Členské ústredie Martin
+421433812836    Informačné  ústredie Martin
+421433812838    Redakcia SNN Martin
+421433812839    Slovenský literárny ústav Martin
+421433812840    Vydavateľstvo MS Martin
+421433812841    Požičovňa krojov a kostýmov Martin
+421433812842    Slovenský historický ústav Martin

 

Matica slovenská ponúka zahraničným vysokoškolským študentom, príp. iným záujemcom, do prenájmu byt v jej vlastníctve v Martine na Hviezdoslavovej ulici č. 19 (súpisné číslo 84), 3. poschodie, byt č. 6.

,Byt je vhodný na okamžité používanie, je zariadený a  pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva bytu, ktorým je kuchyňa, chodba, kúpeľňa a WC, kumbál, špajza, balkón a pivnica č. 18 o výmere 9,50 m2.
Celková výmera podlahovej plochy bytu a prísl. je 119,25 m2 + 3,97 m2 plocha balkóna.

,

Cena dohodou.

Informácie: Branislav Kohút, branislav.kohut@matica.sk

0915/988896.

 

Vážené matičiarky, vážení matičiari,


výbor MS na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2014 v Trnave prijal uznesenie, ktorým presúva konanie celoslovenského snemu MS na rok 2015. Pôvodným termínom konania snemu MS, bola 2. polovica roka 2014. Presný termín konania snemu MS v roku 2015 vám v predstihu  oznámime na webovej stránke MS.

PhDr. Martin Fejko
riaditeľ ČÚ MS

 

 


 

Aktuálne informácie Matice slovenskej

Matičiari až v októbri konečne schválili rozpočet na tento rok


Matica slovenská má konečne od soboty 18. októbra schválený rozpočet na rok 2014.
Jeho prijatie podmieňovala zlá ekonomická situácia od začiatku roka, keď neštátne príjmy ustanovizne negatívne ovplyvnil výpadok dividend jej dcérskej spoloč ...


 

Udelenie Ceny Daniela Rapanta 2014

fotografia z podujatiaCenu Daniela Rapanta zriadil Historický odbor Matice slovenskej v roku 1997 ako svoje najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí. 
Za rok 201 ...


 

Stanovisko MS - Národnostné noviny maďarskej menšiny urazili nielen Andreja Hlinku

 
Matica slovenská dôrazne protestuje proti útoku Új szó, periodika maďarskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike,  z 26. septembra 2014 na osobnosť Andreja Hlinku. Minulý týždeň, keď uplynulo 150 rokov od narodenia najvýraznejšieho sl ...


 

List matičiarom – reakcia na výzvu košickej krajskej rady MS

Drahé matičiarky a matičiari!

Už štvrtý rok vo funkcii predsedu Matice slovenskej prežívam jeden útok za druhým, pričom ide o útoky proti takému smerovaniu Matice slovenskej, aké so svojimi súčasnými spolupracovníkmi presadzujem, a na zákl ...


 

Vyhlásenie Predsedníctva MS k oslavám 150. výročia narodenia Andreja Hlinku

 
V poslednom týždni septembra sa uskutočnili na mnohých miestach Slovenska spomienkové podujatia k 150. výročiu narodenia Andreja Hlinku, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam  novodobej slovenskej štátnosti. Matica slovenská sa chce týmt ...


 

Stanovisko Predsedníctva Matice slovenskej


Predsedníctvo Matice slovenskej so znepokojením konštatuje, že člen krajskej rady Matice slovenskej Košického samosprávneho kraja podvodne informuje matičnú i nematičnú verejnosť o záveroch košickej krajskej rady zo 16. septembra 2014, ktoré vô ...


 

Stanovisko MS k vyhláseniam Józsefa Berényiho o možnej autonómii


Autonómia na Slovensku je hazardom
 
Podľa ostatného prieskumu verejnej mienky o výsledkoch parlamentných volieb, zverejnenom agentúrou Focus 18. septembra 2014,  by Strana maďarskej komunity (SMK) získala 4,9% hlasov a ostala by ib ...


 

Stanovisko MS - Ad denník Pravda / Defilé absurdít


Pánovi predsedovi Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR sa nepozdáva, že Matica slovenská položila veniec k ústrednému Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.
Pravdepodobne nepozná skutočnú históriu povstania, pretože inak by vedel, ...


 

Stanovisko MS k vzdelávacej stratégii strany Most-Híd


Matica slovenská je zo zákona povinná posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám so slovenskou národnou kultúrou a jej cieľom je vzájomné porozumenie všetkých občanov Slovenska. Keďže na to má slúžiť aj rast kvality ...


 

Matica slovenská podporuje ministra kultúry

 
Politika, hospodárstvo a kultúra sú obsahom aj piliermi svetových i národných dejín. Tak sa o tom učí na školách, pričom v slovenskom príbehu hovoríme o veľkomoravskej kultúre, bernolákovských a štúrovských kultúrnych tradíciách, na ktorých ...


 

Reakcia na článok

Reakcia na článok Polícia preverí, ako Tkáč prenajal matičný dom

Váš text na stranách 3 a 4 v Pravde z 18. júna 2014 obsahuje tieto nepravdivé skutočnosti:
súčasný stav budovy v Moldave nad Bodvou, ktorá je vo vlastníctve Matice slovenskej, Martin, P. Mud ...


 

Celoslovenské súťaže

Cena Jána Červeňa 2014

 
6. 8. 2014 - 15. 1. 2015
 
Matica slovenská a Slovenský literárny ústav MS, Martin
Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
vyhlasujú 2. ročník ...


 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice ...


 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková7556029

Úvodná stránka